Socialt företagande mognad och digital omvandling

I vår fortsatta diskussionen om digital omvandling, måste vi ta hänsyn till aspekten av kommunikation över avdelnings silor.

Ibland är det mest genomgripande lösning är att ändra hela problemet.

Nästan per definition, en organisation som åtar affärsmodell förändring, en nyckelkomponent i digital omvandling, samtidigt måste hitta sätt att uppmuntra samarbete mellan olika avdelningar som tidigare inte fungerade ihop tätt. Avsaknad av omfattande kommunikation och kunskapsutbyte leder till byråkratisk stil beteende, minskad effektivitet i att få saker gjorda, och dålig respons när kunderna ändra sina förväntningar.

Eftersom kommunikation och samverkan är centrala för socialt företagande, dessa aktiviteter är ofta en del av en bredare digitala omvandling initiativ. Fellow webbplatsen kommentator, Dion Hinchcliffe, förklarar att många företag inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt samarbete som ett stöd för bredare omvandlings insatser

Ironiskt nog, med tanke på att arbetskraften är den enskilt största investeringen som de flesta företag gör, själva investeringen i samarbetsverktyg fortfarande lika prickig som någonsin …. Samarbetet är fortfarande betraktas som en “räkna ut själv” process i de flesta organisationer, med begränsad planering och lite utbildning i antingen bättre sätt att samarbeta eller utbildning på den teknik själva.

Mot denna bakgrund, låt oss granska forskning från IDC som beskriver ett socialt företag Maturity Model. Denna ram IDC förklarar den process genom vilken en organisation kan gradvis integrera socialt företagande i sin dagliga verksamhet. Tänk, är vårt fokus här på socialt företagande som en del av digital omvandling. Även om många företag säljer sociala företags produkter och verktyg, just nu, vi tittar på socialt företagande som ett stöd till bredare omvandling.

IDC: s sociala verksamhet Maturity Model börjar med förutsättningen att arbetsflöden och processer relaterade till socialt företagande är olika beroende på användarens roll och relation till organisationen. Som framgår nedan, identifierar rapporten kunder, anställda och partners som tre arketyper, märkt som “upplevelser”

Även språket erfarenheter är ganska vaga, IDC inte erbjuder en förklaring (min kursivering)

Hantering av kundupplevelser avser hela processen kring samspelet mellan en kund och den organisation som kunden ingriper med under den tid förhållandet.

Anställd erfarenhet ledning avser samspelet mellan anställda över hela livslängden för deras relation med ett företag. Det omfattar orkestrering av interna affärsprocesser för att skapa ett flöde som planeras och arkitekten på ett sätt som gör interaktion från den anställdes eller jobb kandidat sida så lätt, snabb, transparent, positiv och full skisserat som möjligt i hela arbets resan liksom den pågående uppgiften att utföra sina arbetsuppgifter

Partner erfarenhet ledningen hänvisar till orkestrering av växelverkan partners och leverantörer har med andra företag (B2B) för att leverera optimerat arbetsflöde.

Kärnan i IDC: s mognadsmodell är en serie steg genom vilket ett företag passerar på väg att uppnå större antagandet av sociala affärsprocesser och aktiviteter. Genom att jämföra sig, kan ett företag använda modeller som detta som en färdplan för att bestämma en väg framåt.

Digital omvandling är ett brett begrepp med förgreningar i områden som affärsmodell, kultur och talent management, eftersom genomföra en digital transformation initiativ innebär att skapa betydande förändring under en längre period.

Med tanke på bredden av denna typ av transformation, isolering av komponenter såsom socialt företagande gör problemet mer hanterbar. För detta kan modeller som IDC: s vara användbar när den tillämpas systematiskt och konsekvent.

läs också

Sociala nätverk, hierarki och en illusion av kontroll

Innovation,? M2M marknaden studsar tillbaka i Brasilien, samarbete, Vad är organiserande princip i dagens digitala arbetsplatsen,? CXO, Vem påverkar CIO: er? Här är topp 20, CXO, ANZ Bank att blanda tech verkställande däck

NATO befalla generalen pratar ledarskap, förändring, och smidighet

SAP Jam: Redo för företag samarbete

Infor och “Nej Fugly Programvara”: Design som konkurrensmedel

Business transformation och den digitala CIO

Experience frågor

? M2M marknaden studsar tillbaka i Brasilien

Vad är organiserande princip i dagens digitala arbetsplats?

Vem som påverkar CIO? Här är topp 20

ANZ Bank att blanda tech verkställande däck

Socialt affärs mognad